Algemene gegevens

Naam

Stichting Welzijnswijzer

Adres

Postbus 823, 4700 AV DEVENTER

E-mailadres

info@welzijnswijzer.nl

Website

www.welzijnswijzer.nl

Telefoonnummer

(0570) 24 00 12

KvK nr

83786287

AGB-registratie

Kwalificatie: 9802 aanbieder van maatschappelijke ondersteuning

AGB-code: 98106026

Actief in sector

88993 - lokaal welzijnswerk
  • Welzijn - Inclusiviteit en toegankelijkheid
  • Welzijn - Veerkracht en weerbaarheid
  • Welzijn - Overig welzijnswerk

Welzijnswijzer is actief in de steden driehoek; Deventer, Zupthen, Apeldoorn.

Aantal medewerkers per 1 mei 2022

2

vrijwilligers per 1 mei 2022

8

Missie, visie, strategische doelen

Missie

Onze missie is om welzijnszoekers in de Stedendriehoek richting te geven zodat zij eigen regie kunnen gaan voeren en als actieve burger kunnen participeren in de maatschappij. In ons Meerjarenbeleidsplan staat de missie uitgebreid beschreven.
  • Meedoen en er toe doen
  • Iedereen doet er toe
  • Met PASSIE, VERBINDING en TOLERANTIE

Visie

Welzijnszoekers zijn geen probleem, ze zijn de oplossing!

Welzijnswijzer geeft met passie ruimte aan verbinding en sociale ontwikkeling, met tolerantie voor een ieders kennen en kunnen. Wij stimuleren actief burgerschap en helpen om de eigen regie weer in handen te krijgen. Dat doen we door dagbesteding en arbeidsparticipatie, maar ook met (het terugwinnen van) dag-structuur en ritme.

Het is onze visie dat heel veel welzijnszoekers fantastische medewerkers zijn. Ze hebben een beetje hulp en begrip nodig, maar ze hebben vooral nodig dat iemand mogelijkheden ziet in plaats van belemmeringen.

Onze (vrijwillige) welzijnsassistenten vormen net het steuntje de rug waardoor mensen het op eigen kracht (weer) redden en zijn een aanvulling op onze trajectbegeleiders & jobcoaches. Net als onze vaste medewerkers zijn onze vrijwilligers laagdrempelig, authentiek en bereikbaar.

Welzijnswijzer is klein en slagvaardig, we kennen geen uitgebreide hierarchische aansturing, vergaderen niet eindeloos en verantwoorden achteraf.

Strategische doelstellingen

Wij hebben strategische doelen op de gebieden samenwerking, dienstverlening, personeel, tevredenheid en vermogen. U vindt deze in ons meerjarenbeleidsplan.

Ons meerjaren beleidsplan

Klik hier

Jaarverslagen

Elk jaar publiceren we voor 1 juli het verslag van het voorgaande jaar.

Jaarverslag 2021

Jaarrekening 2022

Claudia

bestuursvoorzitter

Ik help organisaties bij het daadwerkelijk realiseren van de geplande verandering door het creeren van een vloeiend geheel tussen mensen, processen en systemen. In het dagelijks leven werk ik als software engineer, daarnaast ben ik als vrijwilliger betrokken bij stichting Welzijnswijzer. Ik geloof niet in problemen, maar zie kansen en oplossingen.
(0570) 24 00 12 claudia@welzijnswijzer.nl

Bert

bestuurslid

Graag stel ik mij hier even voor.
Mijn naam is Bert Bakvis en woon samen met mijn vrouw in het mooie dorp Tubbergen.
In mijn werkzame leven was ik docent wiskunde in het middelbaar onderwijs.
Ik heb daar ook diverse managementfuncties bekleed.
Over de vraag of ik het bestuur van stichting Welzijnswijzer wilde komen versterken, heb ik niet heel lang nagedacht.
Een stichting met zo veel goede bedoelingen en alleen maar enthousiaste medewerkers, daar zeg je geen nee tegen.
Inmiddels bijna een jaar als vrijwilliger werkzaam en met veel plezier.
(0570) 24 00 12 bert@welzijnswijzer.nl

Jurgen

bestuurslid en penningmeester

(0570) 24 00 12 jurgen@welzijnswijzer.nl

Overig

Werken bij Welzijnswijzer

Op dit moment hebben we geen vacatures, maar u kunt altijd een open sollicitatie sturen naar bestuur@welzijnswijzer.nl

Vrijwilliger worden bij Welzijnswijzer

Werken als (vrijwillige) welzijnsassistent draagt bij aan het realiseren van persoonlijke of ideële doelen van de persoon die zich inzet. De bereidheid, beschikbaarheid en bekwaamheid van de vrijwilliger of welzijnszoeker vormen het uitgangspunt voor de taken die de welzijnsassistent verricht. Stuur een e-mail of bel met het bestuur en wij nemen contact met u op. Wist u trouwens dat het bestuur volledig uit vrijwilligers bestaat?

Klachten

Alhoewel we het natuurlijk niet hopen is het altijd mogelijk dat er klachten en geschillen ontstaan. Deze willen we goed en snel afhandelen. Wat is in deze context goed, zorgvuldig en wat is snel? U kunt het lezen in onze klachtenprocedure (opent in nieuw tabblad)

En komen we er desondanks toch niet uit, dan zijn wij aangesloten bij de geschillencommissie, die ons kan helpen.